Kalendář

Kalendář výcvikových akcí SPČR 2016

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 19. – 21. únor; Lachtan Brno
● vedoucí J. Jahns - jahns@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci
včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto
školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských
zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.

Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 11. – 13. březen; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku
s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.

Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 3. – 4. duben; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku
a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory.
Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.

Školení instruktorů SPČR pořádané SČP
● 13. – 15. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Plicní automatiky z hlediska základních
principů konstrukce a fungování (středotlak, vyvážený/nevyvážený I. stupeň, kdy je nutný pojistný ventil
atd.) a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní re-
žim, orientace atd.).

Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 27. – 29. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.

Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 7. – 9. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J.Jahns, jahns@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Plicní automatiky z hlediska základních
principů konstrukce a fungování (středotlak, vyvážený/nevyvážený I. stupeň, kdy je nutný pojistný ventil
atd.) a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní re-
žim, orientace…).

Seminář instruktorů SPČR 2016
● 28. a 29. listopad; Velké Bradlo
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Osmnáctý ročník tradiční instruktorské akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru.
___________________________________________________________________________________________
V případě zájmu o proškolení z tématu Plavidlo kontaktujte J. Jahnse, jahns@seznam.cz
Login
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign