Kalendář

Kalendář výcvikových akcí SPČR 2017

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 17. – 19. únor; Lachtan Brno
● vedoucí J. Jahns - jahns@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci
včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto
školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských
zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 10. – 12. březen; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.
 
Školení z vedení plavidla pro potápěče
● 18. březen; Lachtan Brno
● vedoucí J. Jahns - jahns@seznam.cz
Intenzivní proškolení z tématu Plavidlo, včetně praktického zaměstnání. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto školení doporučujeme zejména zájemcům pro P3 a kandidátům instruktorské kvalifikace.
 
Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 1. – 2. duben; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.
 
Školení instruktorů SPČR pořádané SČP
● 12. – 14. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Výcvikové a Bezpečnostní směrnice 2016, barotrauma plic z přetlaku,  údržba potápěčské výstroje a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní režim, orientace atd.).
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 2. – 4. červen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.
 
Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 6. – 8. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J.Jahns, jahns@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Výcvikové a Bezpečnostní směrnice 2016, barotrauma plic z přetlaku,  údržba potápěčské výstroje a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní režim, orientace atd.).
 
Seminář instruktorů SPČR 2017
● 25. a 26. listopad; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Dvacátý ročník tradiční instruktorské akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru.

Login
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign