Kalendář

Kalendář výcvikových akcí SPČR 2017

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 17. – 19. únor; Lachtan Brno
● vedoucí J. Jahns - jahns@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci
včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto
školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských
zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 10. – 12. březen; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.
 
Školení z vedení plavidla pro potápěče
● 18. březen; Lachtan Brno
● vedoucí J. Jahns - jahns@seznam.cz
Intenzivní proškolení z tématu Plavidlo, včetně praktického zaměstnání. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto školení doporučujeme zejména zájemcům pro P3 a kandidátům instruktorské kvalifikace.
 
Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 1. – 2. duben; alternativa Barakuda Praha, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.
 
Školení instruktorů SPČR pořádané SČP
● 12. – 14. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Výcvikové a Bezpečnostní směrnice 2016, barotrauma plic z přetlaku,  údržba potápěčské výstroje a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní režim, orientace atd.).
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 2. – 4. červen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.
 
Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 6. – 8. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J.Jahns, jahns@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 4.1.6, doplněné tématy Výcvikové a Bezpečnostní směrnice 2016, barotrauma plic z přetlaku,  údržba potápěčské výstroje a Plánování ponorů v komplexním pojetí (základní bezpečnost, gas management, dekompresní režim, orientace atd.).
 
Seminář instruktorů SPČR 2017
● 25. a 26. listopad; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Dvacátý ročník tradiční instruktorské akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru.

Jméno:
Heslo:
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign