Informace z výcvikové komise SPČR

Zprávy z jednání VK v roce 2018

VK 2018_1VK 2018_1

Dekompresní tabulky SPČR 2018

Od 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulkyOd 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulky

Směrnice pro potápění tělesně postižených

VS pro potápění tělesně postiženýchVS pro potápění tělesně postižených

Akreditace MŠMT Instruktor potápění

MŠMT udělilo Svazu českých potápěčů z.s. akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost :  Instruktor sportovního potápění. Platnost do 21.3.2020.

Zprávy z jednání VK v roce 2017

VK 2017_1VK 2017_1

VK 2017-2VK 2017-2

VK 2017-3VK 2017-3

VK 2017-4VK 2017-4

Směrnice pro potápění s trimixem a podvodní archeologie

Potápění s TMXPotápění s TMX

Podvodní archeologiePodvodní archeologie

S platností od 1.5.2016 byly schváleny směrnice pro potápění s trimixem a směrnice pro podvodní archeologii

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Od roku 2016 je projekt „Nový instruktor“ pořádán společně Svazem českých potápěčů a Svazem potápěčů Moravy a Slezska a je organizačně zastřešen Svazem potápěčů České republiky.

Cílem projektu je získat další nové instruktory potápění z řad členů klubů SČP a SPMS a motivovat i stávající instruktory CMAS I*.

Projekt se týká získání kvalifikace Instruktor potápění CMAS I* a CMAS I** ve smyslu platných Výcvikových směrnic Svazu potápěčů České republiky...

Výcvikové a Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Výcvikové směrnice SPČR 2016Výcvikové směrnice SPČR 2016

Bezpečnostní směrnice SPČR 2016Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Úprava zkušebních testů 2016

Z důvodu platnosti nových Výcvikových a Bezpečnostních směrnic SPČR (od 1.1.2016) a stanovení nových postupů laické resuscitace (od listopadu 2005) se Zkušební testy SPČR z potápěčské teorie upravují následovně:

1) nových 20 otázek k tématu Nehody a nemoci

2) nových 100 otázek k tématu Výcvikové směrnic SPČR 2016

3) nových 100 otázek k tématu Bezpečnostní směrnic SPČR 2016

Správné odpovědi jsou dle stávající tabulky z roku 2003.

Doporučené postupy VK Svazu potápěčů ČR

Doporučené postupy č. 1/2014

Schváleno zemskými prezidii Svazu potápěčů ČR s účinností od 1.1.2014

Publikováno: 19.3.2014


SPČR – SSI – NAUI - PADI

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR
Publikováno: 21.11.2006

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR

Výcviková komise SPČR se již delší čas zabývala možností dalšího otevření výcvikového systému CMAS/SPČR obdobným způsobem jako tomu bylo učiněno dohodou mezi SPČR a PADI v roce 1998. Komise však přišla s myšlenkou otevřít jednostranně a vstřícně za SPČR možnost vstupu absolventů jiných potápěčských výcvikových systémů do výcvikového systému CMAS/SPČR. Po pečlivém prostudování materiálů jiných výcvikových systémů, které byly aktuálně k dispozici a následné podrobné diskusi se VK rozhodla navrhnout Vedení SPČR otevřít vstup do výcvikového systému CMAS/SPČR absolventům a držitelům různých kvalifikačních stupňů u systémů NAUI a SSI a rozšířit možnost vstupu u systému PADI. Tento návrh výcvikové komise SPČR byl předložen a projednán na schůzi Vedení SPČR dne 10. listopadu 2006, přičemž prezentaci a filosofii návrhu VK provedl president SČP Ing. Oldřich Lukš. Po kratší diskusi a zodpovězení dotazů k upřesnění celé problematiky a její perspektivy do budoucnosti, byl celý návrh VK bez jakýchkoliv doplňujících úprav schválen. Od 10. 11. 2006 mohou tedy držitelé potápěčských kvalifikačních výše uvedených systémů využívat rozhodnutí SPČR následujícím způsobem:

Systém SSI

Junior OWD SSI a OWD SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Junior AOWD SSI, AOWD SSI a
Master Diver SSI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3
Master Diver SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Systém NAUI

Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Advanced Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3

Systém PADI

Rozšíření pro stupeň OWD PADImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Rozšíření pro stupeň
Divemaster PADI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na  kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Pro všechny stupně výše uvedených jiných výcvikových systémů platí, že při zahájení zkoušek na příslušné stupně CMAS/SPČR musí splňovat veškeré podmínky pro tyto zkoušky předepsané, včetně stanoveného počtu absolvovaných ponorů.

Závěrem je možno říci, že tímto krokem VK a Vedení SPČR přispěly k výraznému otevření výcvikového systému CMAS/SPČR široké potápěčské veřejnosti a tím dále zvýšily jeho atraktivitu v duchu filosofie výcviku CMAS: Safety and Quality – Bezpečnost a kvalita. V tomto trendu otevírání se dalším výcvikovým potápěčským systémům hodlá SPČR pokračovat i v budoucnosti postupně tak, jak výcviková komise připraví příslušné podklady.

Nové metodiky výcviku

Publikováno: 30.3.2006

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč Junior

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem

Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. 2006

Jednací řád výcvikové komise SPČR

Publikováno: 17.8.2005

Jednací řád Výcvikové komise SPČRI. 1. Jednací řád VK vymezuje její působnost a upravuje způsob její práce. Vymezuje rozsah práv a povinností členů VK a stanoví pravidla jednání tohoto orgánu. Jednací řád VK je závazný ...
Více informací
Publikováno: 2.8.2005

SPČR = Svaz potápěčů České republiky = Divers Association of Czech Republic
PADI = Professional Association of Diving Instructors

Tabulka ...
Více informací
Login
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign