Login

Informace z výcvikové komise SPČR

Sdělení VK k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací v roce 2021

VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020

VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020VK Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací 2020

Nabídka pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci

Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2Komplexní příprava na kvalifikace CMAS I1/CMAS I2

Zprávy z jednání VK v roce 2020

01/202001/2020

03-09/202003-09/2020

Dekompresní tabulky SPČR 2018

Od 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulkyOd 1.1.2018 platí nové dekompresní tabulky

Směrnice pro potápění tělesně postižených

VS pro potápění tělesně postiženýchVS pro potápění tělesně postižených

Akreditace MŠMT Instruktor potápění

MŠMT udělilo Svazu českých potápěčů z.s. akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost :  Instruktor sportovního potápění. Platnost do 21.3.2020.

Směrnice pro potápění s trimixem a podvodní archeologie

Potápění s TMXPotápění s TMX

Podvodní archeologiePodvodní archeologie

S platností od 1.5.2016 byly schváleny směrnice pro potápění s trimixem a směrnice pro podvodní archeologii

Byly upraveny zkušební testy z potápěčské teorie - kompletní testy 2018 na stránce "Ke stažení"

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Projekt SPČR pro zájemce o získání kvalifikace Instruktor potápění

Od roku 2016 je projekt „Nový instruktor“ pořádán společně Svazem českých potápěčů a Svazem potápěčů Moravy a Slezska a je organizačně zastřešen Svazem potápěčů České republiky.

Cílem projektu je získat další nové instruktory potápění z řad členů klubů SČP a SPMS a motivovat i stávající instruktory CMAS I*.

Projekt se týká získání kvalifikace Instruktor potápění CMAS I* a CMAS I** ve smyslu platných Výcvikových směrnic Svazu potápěčů České republiky...

Zprávy z jednání VK v roce 2018

VK 2018_1VK 2018_1

VK 2018_2VK 2018_2

VK 2018_3VK 2018_3

VK 2018_4VK 2018_4

Zprávy z jednání VK v roce 2019

VK 2019-1VK 2019-1

VK 2019-2VK 2019-2

VK 2019-3,4VK 2019-3,4

Výcvikové a Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Výcvikové směrnice SPČR 2016Výcvikové směrnice SPČR 2016

Bezpečnostní směrnice SPČR 2016Bezpečnostní směrnice SPČR 2016

Doporučené postupy VK Svazu potápěčů ČR

Doporučené postupy č. 1/2014

Schváleno zemskými prezidii Svazu potápěčů ČR s účinností od 1.1.2014

Publikováno: 19.3.2014


SPČR – SSI – NAUI - PADI

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR
Publikováno: 21.11.2006

SPČR rozšiřuje možnosti výcvikového systému CMAS/SPČR

Výcviková komise SPČR se již delší čas zabývala možností dalšího otevření výcvikového systému CMAS/SPČR obdobným způsobem jako tomu bylo učiněno dohodou mezi SPČR a PADI v roce 1998. Komise však přišla s myšlenkou otevřít jednostranně a vstřícně za SPČR možnost vstupu absolventů jiných potápěčských výcvikových systémů do výcvikového systému CMAS/SPČR. Po pečlivém prostudování materiálů jiných výcvikových systémů, které byly aktuálně k dispozici a následné podrobné diskusi se VK rozhodla navrhnout Vedení SPČR otevřít vstup do výcvikového systému CMAS/SPČR absolventům a držitelům různých kvalifikačních stupňů u systémů NAUI a SSI a rozšířit možnost vstupu u systému PADI. Tento návrh výcvikové komise SPČR byl předložen a projednán na schůzi Vedení SPČR dne 10. listopadu 2006, přičemž prezentaci a filosofii návrhu VK provedl president SČP Ing. Oldřich Lukš. Po kratší diskusi a zodpovězení dotazů k upřesnění celé problematiky a její perspektivy do budoucnosti, byl celý návrh VK bez jakýchkoliv doplňujících úprav schválen. Od 10. 11. 2006 mohou tedy držitelé potápěčských kvalifikačních výše uvedených systémů využívat rozhodnutí SPČR následujícím způsobem:

Systém SSI

Junior OWD SSI a OWD SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Junior AOWD SSI, AOWD SSI a
Master Diver SSI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3
Master Diver SSImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Systém NAUI

Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Advanced Scuba Diver NAUImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P3

Systém PADI

Rozšíření pro stupeň OWD PADImůže být zapsán do kurzu a ke zkouškám na kvalifikaci CMAS/SPČR P2
Rozšíření pro stupeň
Divemaster PADI
může být zapsán do kurzu a ke zkouškám na  kvalifikaci CMAS/SPČR I1

Pro všechny stupně výše uvedených jiných výcvikových systémů platí, že při zahájení zkoušek na příslušné stupně CMAS/SPČR musí splňovat veškeré podmínky pro tyto zkoušky předepsané, včetně stanoveného počtu absolvovaných ponorů.

Závěrem je možno říci, že tímto krokem VK a Vedení SPČR přispěly k výraznému otevření výcvikového systému CMAS/SPČR široké potápěčské veřejnosti a tím dále zvýšily jeho atraktivitu v duchu filosofie výcviku CMAS: Safety and Quality – Bezpečnost a kvalita. V tomto trendu otevírání se dalším výcvikovým potápěčským systémům hodlá SPČR pokračovat i v budoucnosti postupně tak, jak výcviková komise připraví příslušné podklady.

Nové metodiky výcviku

Publikováno: 30.3.2006

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň CMAS P*

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč Junior

Osnova výcviku na kvalifikační stupeň Potápěč s doprovodem

Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2. 2006

Publikováno: 2.8.2005

SPČR = Svaz potápěčů České republiky = Divers Association of Czech Republic
PADI = Professional Association of Diving Instructors

Tabulka určuje ...
Více informací
Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign