Login

Kalendář SČP

Kalendář výcvikových akcí SPČR 2021

realizace plánovaných akcí či případné změny budou záviset na vývoji epidemiologických opatření


Školení z teorie v rozsahu CMAS P3 - přesunuto na srpen 2021

● 19. – 21. únor; Lachtan Brno
● vedoucí V. Vrbovský - vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci
včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto
školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských
zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku - přesunuto na září 2021
● 12. – 14. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.
  
Workshop k vedení potápěčského výcviku - přesunuto na říjen 2021
● 20. – 21. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.
 
Školení instruktorů SPČR pořádané SČP - zrušeno
● 14. – 16. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2 - přesunuto na říjen 2021
● 21. – 23. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.

Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
27. – 29. srpen; Lachtan Brno,
vedoucí V. Vrbovský vladimir.vrbovsky@seznam.cz : lektoři  A. Růžička, V. Vrbovský, J. Holopírek. (J. Hovorka, L. Šefc)  V rámci přípravy nutno ověřit zájem účastníků.

Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 10. – 12. září; Místo: v úvahu přichází Barbora, Mělník nebo Neratovice. Školení se uskuteční za předpokladu dostupnosti vhodného chráněného vodního prostoru.
● vedoucí M. Nachtigal milannachtigal@seznam.cz.  M. Nachtigal zajistí ověření zájmu dříve přihlášených.

Workshop k vedení potápěčského výcviku
17. – 19. září;
● vedoucí M. Nachtigal milannachtigal@seznam.cz. Stejný postup jako u školení z metodiky.

Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
●  8
. – 10. říjen; Místo konání upřesní organizátor dle zájemců a aktuálních podmínek pro zajištění zázemí akce.
● vedoucí M. Nachtigal milannachtigal@seznam.cz.

Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 1. – 3. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí V. Vrbovský - vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Seminář instruktorů SPČR 2021 - zrušeno
● 27. – 28. listopad; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Tradiční instruktorská akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru. 

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign