Login

Kalendář VK SPČR

POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ Z TEORIE, 17. – 19. 2. 2023, Brno

   Výcviková komise SPČR ve spolupráci s prezidiem Svazu potápěčů Moravy a Slezska pořádá školení z potápěčské teorie na úrovni CMAS P3. Je vhodné zejména pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci, a také pro všechny, kteří si chtějí prohloubit nebo případně zopakovat příslušné vědomosti.

Termín:

   17. – 19. únor 2023; příjezd v pátek 17. 2. do 18:00; 18:30 večeře; zahájení v pátek 17. 2. v 19:00; ukončení v neděli 19. 2. kolem poledne.

Místo konání:

   Základna potápěčského klubu Lachtan Brno, Kníničky 507, Brno-Bystrc (www.lachtanbrno.cz).

   Na základně je zajištěno ubytování a v případě min. 10 zájemců také strava.    Další možnosti stravování nabízejí blízké restaurace U Lva a U Šuláka či plně vybavená kuchyňka pro přípravu jídla z vlastních zdrojů na základně.

Poplatky (splatné v hotovosti na místě):

- školení 500 Kč,

- nocležné 400 Kč/noc,

- strava při min. 10 zájemcích (6 jídel = večeře v pátek; snídaně, oběd a večeře v sobotu; snídaně a oběd v neděli) 760 Kč.

Přihlášky zasílejte e-mailem do 5. 2. 2023 včetně na adresu:   vladimir.vrbovsky@seznam.cz

Důležité upozornění:

   Vaše požadavky na zajištění ubytování a stravy uveďte v přihlášce – nabízený servis je na základně nutno zajistit v dostatečném předstihu!

                                                                                               Vladimír Vrbovský předseda VK SPČR

Kalendář výcvikových akcí SPČR 2023


Školení z teorie v rozsahu CMAS P3
● 17. – 19. únor; Lachtan Brno
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Intenzivní proškolení z témat Fyzika, Anatomie a fyziologie, Potápěčská výstroj, Nehody a nemoci včetně praktického zaměstnání z resuscitace. Akce je otevřená pro všechny zájemce. Absolvování tohoto školení doporučujeme zejména kandidátům instruktorské kvalifikace, protože zkušenosti z instruktorských zkoušek posledních let ukazují, že někteří mají až zarážející nedostatky v předepsaných vědomostech.
 
Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku
● 10. – 12. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Povinné školení v rámci přípravy na instruktorské zkoušky. Charakteristika potápěčského výcviku s ohledem na jeho specifika, bezpečnost a efektivnost; základy pedagogiky.

Workshop k vedení potápěčského výcviku
● 25. – 26. březen; alternativa Neratovice, nebo Barbora (dle reálného zájmu)
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Nepovinná součást přípravy na instruktorské zkoušky nabízí kandidátům příležitost vyzkoušet si výuku a výcvik vystoupením na předem zadané téma před třídou tvořenou jejich kolegy a zkušenými lektory. Možnost zdokonalení v dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné složení zkoušek.

Školení instruktorů SPČR pořádané SČP 
● 19. – 21. květen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz (přihlášení nutné min. 3 týdny před akcí, jinak nelze zaručit její konání)
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2
● 2. – 4. červen; Barbora
● vedoucí/koordinátor M. Nachtigal, milannachtigal@seznam.cz
Přezkoušení dle příslušných ustanovení VS SPČR 2016.

Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS
● 6. – 8. říjen; Svobodné Heřmanice
● vedoucí J. Holopírek - holopirek@seznam.cz
Školení s náplní dle VS SPČR 2016, čl. 5.1.6, doplněné nadstavbovými tématy zaměřenými na aktuální potřeby výcviku v rámci CMAS/SPČR.
 
Seminář instruktorů SPČR 2023
● 25. – 26. listopad; hotel Kobero, Říčany u Brna
● vedoucí V. Vrbovský, vladimir.vrbovsky@seznam.cz
Tradiční instruktorská akce, která kromě fundovaných přednášek na zajímavá témata
nabízí prostor ke každoročnímu neformálnímu přátelskému setkání příslušníků instruktorského sboru. 

Facebook Svaz českých potápěčů
Facebook Svaz potápěčů Moravy a Slezska
CMAS.org
HOME CMAS

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign